Die geläufigsten Floskeln auf Polnisch ✓ | Polnisch im Alltag

Floskeln auf Polnisch – Hier findest du die geläufigsten Floskeln auf Polnisch samt Übersetzung. | [Gratis & Übersichtlich]

Floskeln auf Polnisch - Polnisch im Alltag

Polnisch Floskeln sind kurze Ausdrücke oder Redewendungen, die im Sprachgebrauch oft verwendet werden, um höflich zu sein, Dankbarkeit auszudrücken, Begrüßungen oder Abschiede zu machen oder einfach um eine angenehme Konversation zu führen.

Sie sind ein wichtiger Bestandteil der polnischen Kultur und können in verschiedenen Situationen nützlich sein, sei es im privaten oder geschäftlichen Umfeld.

Floskeln auf Polnisch, die man kennen sollte

Jemanden auf Polnisch begrüßen

Eine Menschen auf Polnisch begrüßen? Das ist ist recht einfach:

Deutsch Polnisch IPA
Hallo Cześć t͡ʂɛɕt̪͡ɕ
Willkommen Witamy vʲit̪amɨ
Guten Morgen Dzień dobry (morgens) d͡ʑɛɲ ˈdɔbrɨ
Guten Tag Dzień dobry (tagsüber) d͡ʑɛɲ ˈdɔbrɨ
Guten Abend Dobry wieczór ˈdɔbrɨ ˈvʲɛtʂuːɾ
Schön dich zu sehen! Miło cię widzieć! ˈmiwɔ t͡ɕɛ ˈvʲidʑɛtɕ
Schön dich kennenzulernen! Miło cię poznać! ˈmiwɔ t͡ɕɛ ˈpɔznaɲtɕ

man antwortet:

Deutsch Polnisch IPA
Danke, es ist auch schön dich zu sehen. Dziękuję, miło cię widzieć również. ˈd͡ʑɛŋkujɛ ˈmʲiwɔ t͡ɕɛ ˈvʲidʑɛtɕ vɛrˈtʂɨɲɛj.

Wie geht es meinem Gesprächspartner?

Es ist wie in jedem anderen Land höflich, sich anfangs über das befinden des Gesprächspartners zu erkunden. Dies macht man so:

Deutsch Polnisch IPA
Wie geht es dir? Jak się masz? jak ɕɛ masz

man antwortet:

Deutsch Polnisch IPA
Danke der Nachfrage, es geht mir gut. Dziękuję za zapytanie, mam się dobrze. ˈd͡ʑɛŋku.jɛ za zaˈpɨ.ta.ɲɛ mam sɛ ˈdɔ.brɛ.
Danke, es geht mir gut. Dziękuję, mam się dobrze. ˈd͡ʑɛŋ.ku.jɛ mam sɛ ˈdɔ.brɛ.
Danke, es geht mir nicht so gut. Dziękuję, czuję się nieco źle. ˈd͡ʑɛŋ.ku.jɛ t͡ʂu.jɛ sɛ ˈɲɛ.t͡sɔ ʐlɛ.

Mehr Informationen zum Thema Polnisch lernen für Anfänger.


Wie verabschiede ich jemanden auf Polnisch?

Einen Polen auf Polnisch zu verabschieden ist nicht so schwer:

Deutsch Polnisch IPA
Tschüss Cześć t͡ʂɛɕt̪͡ɕ
Mach es gut! Trzymaj się! ˈt̪ʂɨ.maj ɕɛ
Auf Wiedersehen Do widzenia dɔ vʲiˈd͡zɛ.ɲa
Bis morgen Do jutra dɔ ˈju.tʂa
Bis bald Do zobaczenia dɔ zɔ.baˈt͡ʂɛ.ɲa
Bis später Na razie na ˈra.zʲɛ
Gute Nacht Dobranoc dɔˈbra.nɔt͡ɕ
Wir sprechen uns. Do usłyszenia. dɔ uˈswɨ.ʂɛ.ɲa
Schön dich kennengelernt zu haben! Miło było cię poznać! ˈmi.wɔ ˈbɛ.wo t͡ɕɛ pɔzˈnaɲt͡ɕ

Wie stelle ich mich auf Polnisch vor?

Beim Aufenthalt in Polen kommt man früher oder später in Kontakt mit Einheimischen. Natürlich will man sich auf Polnisch vorstellen und wissen, mit wem man sich gerade unterhält.

Deutsch Polnisch IPA
Ich heiße Mario. Nazywam się Mario. ˈnazɨvam ɕɛ ˈmarjɔ
Wie heißt du? Jak masz na imię? jak mas na ˈi.mʲɛ̃
Wie heißt du mit Nachnamen? Jak masz na nazwisko? jak mas na naˈzvis.kɔ
Wie heißt du mit Vornamen? Jak masz na imię? jak mas na ˈi.mʲɛ̃

Wenn man erzählen will, wo man herkommt, dann kann folgende Sätze gut gebrauchen:

Deutsch Polnisch IPA
Wo kommst du her? Skąd jesteś? skɔnt ˈjɛs.tɛɕ
Ich komme aus Berlin. Jestem z Berlina. ˈjɛ.stɛm z bɛrˈli.na
Bist du aus Paris? Jesteś z Paryża? ˈjɛ.stɛɕ z ˈpa.riʐa
Nein, ich komme aus London. Nie, jestem z Londynu. ɲɛ ˈjɛ.stɛm z ˈlɔn.dɨ.nu
Toll, ich komme auch aus London. Świetnie, ja też jestem z Londynu. ˈɕvjɛt.ɲɛ ja tɛʂ ˈjɛ.stɛm z ˈlɔn.dɨ.nu
Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? ɡdʑɛ ˈmʲɛʂ.kaʂ
Ich wohne in Mailand. Mieszkam w Mediolanie. ˈmʲɛʂ.kam v mɛ.djɔˈla.nʲɛ

Wenn man mit Polnisch nicht mehr weiter kommt, dann ist es gut zu wissen, welche Sprachen jemand noch spricht:

Deutsch Polnisch IPA
Sprichst du Englisch? Mówisz po angielsku? ˈmuv.iʃ pɔ anˈɡʲɛl.skʊ
Ja, ich spreche Englisch. Tak, mówię po angielsku. tak ˈmu.vʲɛ pɔ anˈɡʲɛl.skʊ
Ja, ich spreche ein bisschen Englisch. Tak, mówię trochę po angielsku. tak ˈmu.vʲɛ ˈtrɔ.xɛ pɔ anˈɡʲɛl.skʊ
Nein, ich spreche kein Englisch. Nie, nie mówię po angielsku. ɲɛ ɲɛ ˈmu.vʲɛ pɔ anˈɡʲɛl.skʊ
Ich spreche nur Englisch. Mówię tylko po angielsku. ˈmu.vʲɛ ˈtɔ.lʲɔ pɔ anˈɡʲɛl.skʊ
Ich verstehe ein bisschen Polnisch. Rozumiem trochę po polsku. rɔˈzu.mjɛm ˈtrɔ.xɛ pɔ ˈpɔls.kʊ

Nützliche Sätze mit “Ich bin…”

Deutsch Polnisch IPA
Ich bin deutsch. Jestem Niemcem. ˈjɛ.stɛm ˈɲɛm.t͡sɛm
Ich bin verletzt. Jestem ranny/ranna. ˈjɛ.stɛm ˈran.nɨ/ˈran.na
Ich bin hier. Jestem tutaj. ˈjɛ.stɛm tuˈtaj
Ich bin hungrig. Jestem głodny/głodna. ˈjɛ.stɛm ˈɡwɔd.nɨ/ˈɡwɔd.na
Ich bin durstig. Jestem spragniony/spragniona. ˈjɛ.stɛm spraɡˈɲɔ.nɨ/spraɡˈɲɔ.na
Ich bin single. Jestem singielką/singlem. ˈjɛ.stɛm ˈsiŋ.ɡjɛl.kɔ̃/ˈsiŋ.ɡlɛm
Ich brauche Hilfe! Potrzebuję pomocy! pɔtʂɛˈbu.jɛ pɔˈmɔ.t͡sɨ

Sich auf Polnisch entschuldigen

So entschuldigst du dich bei jemandem, der Polnisch spricht:

Deutsch Polnisch IPA
Entschuldigung. Przepraszam. pʂɛˈpra.ʂam
Ich bitte um Verzeihung. Proszę o wybaczenie. ˈprɔ.ʂɛ ɔ vɨ.baˈʧɛ.ɲɛ
Entschuldigung, das wollte ich nicht. Przepraszam, nie chciałem tego. pʂɛˈpra.ʂam ɲɛ xʲaˈʧɔ.wɛm ˈtɛ.ɡɔ

Mehr Informationen über den Polnisch lernen Onlinekurs.


Nützliche Schilder und Hinweise auf Polnisch

Deutsch Polnisch IPA
Eingang Wejście ˈvɛi̯.ʦɛ
Toilette Toaleta tɔ.aˈlɛ.ta
Ausgang Wyjście ˈvɨj.ɕɛ
Achtung! Uwaga! ˈu.va.ɡa
Polizei Policja pɔˈli.t͡ʂa
Rettungsdienst Pogotowie Ratunkowe pɔɡɔˈtɔ.vʲɛ raˈtun.kɔ.vɛ
Feuerwehr Straż pożarna straʂ pɔˈʐar.na

Bis 25 zählen auf Polnisch

Deutsch Polnisch IPA
1 jeden ˈjɛ.dɛn
2 dwa dva
3 trzy tʂɨ
4 cztery ˈt͡ʂt͡ɛ.rɨ
5 pięć pʲɛɲʨ
6 sześć ʂɛɕt͡ɕ
7 siedem ɕɛ.dɛm
8 osiem ˈɔ.ɕɛm
9 dziewięć d͡ʑɛˈvʲɛɲʨ
10 dziesięć d͡ʑɛˈɕɛɲʨ
11 jedenaście jɛ.dɛˈnaɕ.t͡ɕɛ
12 dwanaście dvaˈnaɕ.t͡ɕɛ
13 trzynaście tʂɨˈnaɕ.t͡ɕɛ
14 czternaście ˈt͡ʂt͡ɛr.naɕ.t͡ɕɛ
15 piętnaście pʲɛɲʨˈnaɕ.t͡ɕɛ
16 szesnaście ʂɛɕˈnaɕ.t͡ɕɛ
17 siedemnaście ɕɛˈdɛm.naɕ.t͡ɕɛ
18 osiemnaście ɔˈɕɛm.naɕ.t͡ɕɛ
19 dziewiętnaście d͡ʑɛ.vʲɛɲʨˈnaɕ.t͡ɕɛ
20 dwadzieścia dvaˈd͡ʑɛɕ.t͡ɕa
21 dwadzieścia jeden dvaˈd͡ʑɛɕ.t͡ɕa ˈjɛ.dɛn
22 dwadzieścia dwa dvaˈd͡ʑɛɕ.t͡ɕa dva
23 dwadzieścia trzy dvaˈd͡ʑɛɕ.t͡ɕa tʂɨ
24 dwadzieścia cztery dvaˈd͡ʑɛɕ.t͡ɕa ˈt͡ʂt͡ɛ.rɨ
25 dwadzieścia pięć dvaˈd͡ʑɛɕ.t͡ɕa pʲɛɲʨ

Die Farben auf Polnisch

Deutsch Polnisch IPA
Weiß Biały ˈbʲa.wɨ
Schwarz Czarny ˈʧar.nɨ
Rot Czerwony ˈʧɛr.vɔ.nɨ
Blau Niebieski ɲɛˈbjɛ.skʲi
Grün Zielony ʑɛˈlɔ.nɨ
Gelb Żółty ˈʐuw.tɨ
Rosa Różowy ˈru.ʐɔ.vɨ
Lila Fioletowy fʲi.lɛˈtɔ.vɨ
Orange Pomarańczowy pɔ.maˈrɔ̃.ʧɔ.vɨ
Braun Brązowy ˈbrɔ̃.zɔ.vɨ

Die Wochentage, Monate und Jahreszeiten auf Polnisch

Deutsch Polnisch IPA
Wochentage
Montag Poniedziałek pɔ.ɲɛˈd͡ʑaw.ɛk
Dienstag Wtorek ˈftɔ.rɛk
Mittwoch Środa ɕˈrɔ.da
Donnerstag Czwartek ˈʧfartɛk
Freitag Piątek ˈpʲɔɲ.tɛk
Samstag Sobota sɔˈbɔ.ta
Sonntag Niedziela ɲɛˈd͡ʑɛ.la
Monate
Januar Styczeń ˈstɨ.t͡ʂɛɲ
Februar Luty ˈlu.tɨ
März Marzec ˈmar.zɛts
April Kwiecień ˈkfʲɛ.ʨɛɲ
Mai Maj ˈmaj
Juni Czerwiec ˈʧɛr.vʲɛts
Juli Lipiec ˈlʲip.jɛʨ
August Sierpień ɕɛrˈpʲɛɲ
September Wrzesień ˈvʒɛ.ɕɛɲ
Oktober Październik paʑˈd͡ʑɛr.ɲik
November Listopad lʲisˈtɔ.pat
Dezember Grudzień ˈɡrut.ɕɛɲ
Jahreszeiten
Frühling Wiosna ˈvʲɔ.sna
Sommer Lato ˈla.tɔ
Herbst Jesień ˈjɛ.ɕɛɲ
Winter Zima ˈʑi.ma